Aktuality » Konferencie

Konferencia Národného ústavu celoživotného vzdelávania, ktorá sa bude konať dňa 6.11.2013 bude informovať o stave realizácie a implementácie projektov Zvyšovanie kvality vzdelávania lektorov a certifikácia lektorov, Nezamestnaní mladí, Európsky kvalifikačný rámec – Národný koordinačný bod, Národný kvalifikačný rámec, Implementácia európskej agendy pre vzdelávanie dospelých, v rámci workshopov, ktoré budú prebiehať paralelne. Výstupy workshopov budú slúžiť pre úspešnú a efektívnu implementáciu medzinárodných projektov i národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce