MVP

Manažér ďalšieho vzdelávania

Skrátený názov:Manažér ďalšieho vzdel.
Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 100
Teória: 59
Prax: 41
Popis: vedie a riadi vzdelávaciu inštitúciu zameranú na ďalšie vzdelávanie dospelých

modul č.1 – osobitosti vzdelávania dospelých

Skrátený názov:Manažér ďalšieho vzdel.
Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 50
Teória: 26
Prax:24
Popis: pozná osobitosti vzdelávania dospelých, vie riadiť a viesť ľudí

modul č.2 – vzdelávanie v organizácii

Skrátený názov:Manažér ďalšieho vzdel.
Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 50
Teória: 33
Prax: 17
Popis: pozná zákonitosti vzdelávania dospelých, vie využívať prvky systémového prístupu k vzdelávaniu zamestnancov, analyzovať vzdelávacie potreby, vytvárať a hodnotiť projekty vzdelávania

Všeobecná charakteristika:

Vzdelávací program umožňuje záujemcom získať čiastočnú kvalifikáciu „Manažér ďalšieho vzdelávania“. Program sa uskutočňuje v rámci neformálneho vzdelávania a rozvíja schopnosti, zručnosti, záujmy mimo rámec školského vzdelávania. Vzdelávací program má modulovú štruktúru. Rozdelenie obsahu do jednotlivých modulov rešpektuje základné požiadavky na kompetencie manažéra v ďalšom vzdelávaní. Obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal spôsobilosti umožňujúce mu efektívne vykonávať činnosť manažéra ďalšieho vzdelávania.

Poznámka:

Modulový vzdelávací program nemôžu absolvovať uchádzači zamestnaní v Bratislavskom kraji, nakoľko miesto realizácie projektu je dané pre Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Ľutujeme, ale vami vybraný modulový vzdelávací program je už uzavretý z hľadiska naplnenia kapacity uchádzačov.

Na stiahnutie:
MVP Manažér