MVP

Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ

Skrátený názov: Pracovník riadenia projektov EÚ.
Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 100
Teória: 47
Prax: 53

modul č.1 – projektové riadenie

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 50
Teória: 10
Prax: 40
Popis: podieľa sa na riadení projektu zo štrukturálnych fondov

modul č.2 – finančné riadenie projektu

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 20
Teória: 16
Prax: 4
Popis: podieľa sa na finančnom riadení projektu zo štrukturálnych fondov

modul č.3 – publicita

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 10
Teória: 8
Prax: 2
Popis: podieľa sa na realizácii publicity projektu zo štrukturálnych fondov

modul č.4 – monitorovanie projektu

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 10
Teória: 5
Prax: 5
Popis: podieľa sa na realizácii monitorovania projektu zo štrukturálnych fondov

modul č.5 – životný cyklus externých zákaziek

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 10
Teória: 8
Prax: 2
Popis: podieľa sa na riadení životného cyklu externých zákaziek z projektov zo štrukturálnych fondov

Poznámka:

Modulový vzdelávací program nemôžu absolvovať uchádzači zamestnaní v Bratislavskom kraji, nakoľko miesto realizácie projektu je dané pre Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Ľutujeme, ale vami vybraný modulový vzdelávací program je už uzavretý z hľadiska naplnenia kapacity uchádzačov.

Na stiahnutie:
MVP Pracovník riadenia projektov EÚ