MVP

Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celož. vzdel. 

Skrátený názov: Tútor v poradenstve.
Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 120
Teória: 31
Prax: 89
Popis: Samostatne poskytuje služby poradenstva pre dospelých jedincov v oblasti celoživotného vzdelávania, vrátane koučovania s využitím rôznych podporných nástrojov.

modul č.1 – poradenstvo pre dospelých

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: ´60
Teória: 14
Prax: 46
Popis: Poskytuje poradenské služby pre dospelých jedincov v oblasti celoživotného vzdelávania, využíva znalosti z oblasti komunikácie, psychológie, porad. procesu, a i.

modul.č.2 – koučing v poradenskom centre pre dospelých

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 36
Teória: 10
Prax: 26
Popis: Poskytuje poradenské služby pre dospelých jedincov v oblasti celoživotného vzdelávania, využíva znalosti z oblasti komunikácie, psychológie, porad. procesu, a i.

modul č.3– podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých

Kvalifikácia: čiastočná
Hod. spolu: 24
Teória: 7
Prax: 17
Popis: V práci tútora PCD využíva rôzne podporné nástroje vrátane sociálnych médií a rôznych marketingových nástrojov.

Všeobecná charakteristika:

Vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie tútora potrebné pre výkon činnosti v Poradenských centrách pre dospelých pre zvyšovanie záujmu a motivácie pre celoživotné vzdelávanie dospelých osôb. Ide o povolanie, ktoré je úzko špecializované v oblasti poradenského procesu pre dospelých a ďalšieho vzdelávania. Tútor sprevádza, naviguje, koučuje dospelého človeka v motivácii pre CŽV, pomáha v správnej orientácii na trhu práce, zabezpečuje sieťovanie vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov, dáva návrhy na aktualizáciu vzdelávacích programov podľa potrieb trhu práce. Moduly sú zostavené tak, aby tútor získal všetky potrebné kompetencie na prácu s dospelým jedincom v oblasti poradenstva, koučovania a ďalšieho vzdelávania.

Poznámka:

Modulový vzdelávací program nemôžu absolvovať uchádzači zamestnaní v Bratislavskom kraji, nakoľko miesto realizácie projektu je dané pre Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Ľutujeme, ale vami vybraný modulový vzdelávací program je už uzavretý z hľadiska naplnenia kapacity uchádzačov.

Na stiahnutie:
MVP Tútor