Spolupráca » Inštitúcia

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

Aktivita 1.1:

Vzdelávacie inštitúcie: možnosť získania kvalitného personálu, ktorý absolvuje vzdelávacie programy, možnosť získania podkladov pre vytváranie modulových vzdelávacích programov umožňujúcich jednoduchšiu akreditáciu, možnosť etablovať sa na trhu vzdelávania ako kvalitná vzdelávacia inštitúcia, po splnení nastavených štandardov kvality.

Aktivita 1.2:

Vzdelávacie inštitúcie: získajú prehľadné informácie o ponuke vzdelávacích programov, získajú možnosť prezentovať svoje kvalitné vzdelávacie programy.

Aktivita 1.3:

Vzdelávacie inštitúcie: získajú podklady pre zacielenie obsahu vzdelávacích programov na potreby trhu práce, získajú jednotlivcov pre účasť na ďalšom vzdelávaní.