Aktuality

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi, aby som Vás v mene pani riaditeľky Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave, JUDr. Mgr. Zuzany Štrbíkovej,

čo najsrdečnejšie pozvala na pripravované semináre, ktoré organizujeme v rámci realizácie projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, pod názvom:

POSTOJE OBYVATEĽSTVA K VZDELÁVANIU

Semináre sa uskutočnia

21.septembra 2015 v hoteli DEVÍN**** v Bratislave

a

22. septembra 2015 v hoteli GOLDEN ROYAL**** v Košiciach

Oficiálne pozvánky aj s programom nájdete v prílohách

Hlavným prednášajúcim na oboch seminároch bude charizmatický kouch Ing. Vladimír Synek, CSc., zakladateľ spoločnosti Ministerstvo šťastia. Zaoberá sa problematikou vzťahu mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov. Je držitelom prestížneho ocenenia „Prominent ekonomiky SR“.

Hlavnou témou jeho prezentácie je STRATA ZVEDAVOSTI A NEVEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ. Veríme, že Vás zaujmú aj jednotlivé tézy:

Vzdelávame alebo klonujeme?

Reformy vo vzdelávaní a rituálne tance dažďa

Vzdelanie ako hodnota, alebo ako komodita?

Prečo ohrozujeme našu budúcnosť?

Nevedomostná spoločnosť a cenzúra

Kedy ste naposledy niečo rozobrali?

Vzdelanie a morálka

O nude a nudníkoch

Viem, že nič neviem- a je mi to jedno

O anatómii učenia sa

Výsledky výskumu postojov….

V prípade záujmu sa prosím online registrujte v termíne do 18.09.2015:

21. september 2015 hotel DEVÍN**** Bratislava

www.goo.gl/…s/M3Mz2EMXIs

alebo

22.september 2015 hotel GOLDEN ROYAL**** Košice

www.goo.gl/…s/AjMWDUZqIs

Veríme, že Vás téma seminárov zaujala a tešíme sa na Vašu početnú účasť.

Neváhajte, počet miest je obmedzený.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať .

S úctou a želaním úspešného dňa

Ing. Miriam Ištoková

Zodpovedná osoba

Mobil: 00421 903 424 043

istokova@istok.sk