11.9.2015, Aktuality

Národný ústav celoživotného vzdelávania ponúka možnosť bezplatného absolvovania Skúšky odbornej spôsobilosti v oblastiach remesiel, služieb a priemyslu – v 40 modulových vzdelávacích programoch. Skúšku môžu absolvovať osoby od 18 rokov s 5 ročnou praxou v odbore. V prípade záujmu kontaktuje najbližšie Poradenské centrum pre dospelých.