Aktuality » Semináre

Prednášajúci: JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, Ing. Vladimír Synek, CSc., 21.9.2015, hotel Devín Bratislava