Aktuality » Semináre

27. OKTÓBER 2015, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave. Seminár sa koná pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pod záštitou Iva Nesrovnala, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a prezidenta Únie miest Slovenska a pod záštitou Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave.