Aktuality » Konferencie

15.12.2015, hotel Devín Bratislava, Konferencia sa koná pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky