Aktuality

TS Záverečná konferencia CVANU

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte nám pozvať Vás na pripravovanú záverečnú konferenciu k národnému projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU),

ktorá sa uskutoční pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. decembra 2015 v hoteli DEVÍN**** v Bratislave.

V prípade záujmu sa prosím online registrujte v termíne do 10.12.2015:

http://goo.gl/…s/m6TK8lVu3L

Účasť na konferencii je bezplatná.

Veríme, že Vás témy konferencie zaujali a tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

Program Záverečná konferencia CVANU,

Pozývací list Záverečná konferencia CVANU,

Pozvánka Záverečná konferencia CVANU