Aktuality

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) oznamuje, že národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce – CVANU, bol k 31.12.2015 u­končený. Ku koncu roku 2015 boli ukončené Skúšky odbornej spôsobilosti. Bezplatné vzdelávanie v rámci pilotného overovania Modulových vzdelávacích programov boli rovnako uzavreté dňom ukončenia aktivít projektu CVANU, teda 31. 12. 2015. O nových vzdelávacích aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania bude Národný ústav celoživotného vzdelávania informovať na stránke www.nuczv.sk.

Služby našich 8 Poradenských centier pre dospelých (PCD), ktoré poskytujú poradenstvo pre možnosti Vášho kariérneho rozvoja, rozšírenia si kvalifikácie, prípadne nadobudnutia novej kvalifikácie s využitím ďalšieho odborného vzdelávania a i. môžete naďalej využívať. Poradenské centrá nájdete v mestách Trnava, Trenčín, Levice, Žilina, Brezno, Prešov, Spišská Nová Ves a Michalovce. Kontakty na jednotlivé centrá nájdete nájdete v sekcii Kontakty.