Aktuality

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte nám informovať vás o pripravovanej konferencii „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“, ktorá sa koná 13.9.2016 v Třinci, v Českej republike.

V panelovej diskusii č.3 predstaví riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, projekty NÚCŽV:

  • CVANU – celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti
  • Cezhraničný rozvoj ďalšieho vzdelávania v strojárskom a elektrotechnickom priemysle
  • Rozvoj kľúčových kompetencií a integrovaný systém poradenstva
  • Majstrovská akadémia

Začiatok konferencie: od 9:00 hod.

Miesto konania: Střední odborná škola Třineckých železáren, ul. Lánská 132, 739 61 Třinec

Prihlásenie:

Účastnícky poplatok: 270Kč / 10 EUR (zahrnuje občerstvenie, obed a materiály)

Program a pozvánku nájdete tu: Pozvánka Třinec

Program Třinec

alebo na webových stránkach pre prihlásenie.

Tešíme sa na vašu účasť!