Aktivity

Aktivita 1.2: Rozvoj systému poradenstva pre dospelých – charakteristika

  • budú popísané štandardy a vytvorený a poskytnutý vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pre poradcov pre poradenstvo pre dospelých (tútori poradenských centier)
  • budú popísané štandardy a metodika pre poskytovanie poradenstva pre dospelých
  • bude vytvorená celoslovenská sieť poradní (25), ktoré zabezpečia poradenstvo zamerané na rozvoj kariérneho a osobnostného rastu, informovanosť jednotlivcov o vzdelávacích programoch počiatočného a ďalšieho vzdelávania, o možnostiach vykonania skúšky na uznanie výsledkov ďalšieho vzdelávania