Aktivity

Aktivita 1.3: Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých – charakteristika

  • bude spustená kampaň na zabezpečenie informovanosti jednotlivcov o aktivitách v projekte, o vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, o možnostiach, ktoré majú, aby sa mohli do vzdelávacieho procesu ďalšieho vzdelávania zapojiť, o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa. Kampaň bude zameraná na propagáciu ďalšieho odborného vzdelávania.
  • bude vytvorený systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb jednotlivcov, ale i zamestnávateľov, aby sa mohlo ďalšie vzdelávanie zacieliť presne na požiadavky trhu práce
  • bude vytvorený systém financovania ďalšieho vzdelávania