Spolupráca

MŠVVŠ SR

Aktivita 1.1:

MŠVVŠ SR: nastavený kontrolný mechanizmus vzdelávacích inštitúcií a programov, na základe vytvorených štandardov, vytvorený a overený systém uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania a praxe, možnosť zmeny legislatívy v oblasti požiadaviek na ďalšie vzdelávanie, jednoduchšie odpočtovanie úloh z oblasti ďalšieho vzdelávania smerom k EÚ, OECD, UNESCO a pod.

Aktivita 1.2:

MŠVVŠ SR: získa podklady pre legislatívne zmeny v oblasti poradenstva, získa možnosť lepšieho odpočtovania úloh vo vzťahu k EÚ, OECD, UNESCO a pod., získa prehľadnú sieť poradenských centier zameranú na rozvoj ďalšieho vzdelávania.

Aktivita 1.3:

MŠVVŠ SR: získa podklady pre legislatívne zmeny v oblasti financovania ďalšieho vzdelávania a monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb, získa ucelený systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb, získa účinný nástroj motivácie jednotlivcov k účasti na ďalšom vzdelávaní, získa možnosti ľahšieho odpočtovania úloh vo vzťahu EÚ, OECD, UNESCO a pod.