Kontakty » Prešovský kraj

Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
E-mail: pcd.presov@nuczv.sk, T.: +421 911 015 817