Kontakty » Bratislavský kraj

Sídlo
Tomášikova 4
820 09 Bratislava 29
Slovenská republika

Sekretariát
tel.: +421 /2 /69 202 203
fax: + 421 /2 /69 202 204

Manažér projektu – Mgr. Dušan Saksa

Manažér publicity – Mgr. Eva Brázdilová

Otváracie hodiny Poradenských centier pre dospelých:

Pondelok: 8:00 – 16:00 hod.

Utorok: 8:00 – 16:00 hod.

Streda: 8:00 – 18:00 hod.

Štvrtok: 8:00 – 16:00 hod.

Piatok: 8:00 – 14:00 hod.