Spolupráca » Verejnosť

1. široká verejnosť – jednotlivci

Vaše ciele nás zaujímajú! Je Vaším cieľom zmena alebo vylepšenie pracovného profilu pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce?

Želáte si novú prácu ? Túžite po práci, ktorá Vás baví a chcete v nej napredovať ?

Poskytneme Vám informácie ako zužitkovať svoje vedomosti a zručnosti pre danú kvalifikáciu. Poradíme Vám, ako si doplniť kvalifikáciu alebo získať novú. Vaše ciele nás zaujímajú.

Prečo mám dôverovať tomu, že mi poradíte správne…?

Pretože v súčasnosti je na trhu vzdelávania vyše 1100 vzdelávacích inštitúcií a akreditovaných je vyše 4000 vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania s rozličným obsahovým zameraním. Obyčajný človek nemá šancu objektívne posúdiť ich kvalitu a úroveň. My vytvárame štandardy a systém, ktorý vychádza z potrieb EÚ a stane sa tak za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR najzodpovednejším a najúčinnejším nástrojom na uznávanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré ste nadobudli učením a praxou. http://www.cvanu.skhttp://www.register.sk

Mám vedomosti aj zručnosti, ale nemám na to „papier“, ktorý by mi aj tak nikto neuznal…

Práve túto situáciu Vám pomôžeme vyriešiť my. Uznať si svoje vedomosti, zručnosti a spôsobilosti získané „životom“ Vás oficiálne posunú k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, čím získate dôveru v seba a svoje schopnosti. Absolvovaním procesu o overení Vašich spôsobilostí, prípadne bezplatnom absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý sme vytvorili pre Vás v spolupráci so zamestnávateľmi a ich požiadavkami…

Kto mi poradí?

Naši kvalifikovaní tútori so sídlom v každom regióne Slovenska / s výnimkou bratislavského kraja / Vás vypočujú a poradia Vám ako sa čo najlepšie rozhodnúť pre ďalšie zmeny, ktoré Vám pomôžu v ďalšom živote a v práci. Pracujú každý deň od 9.00 do 17.00. Ak Ste v pracovnom pomere, na materskej dovolenke, ZŤP alebo SZČO, kontaktujte nás ! Ich kontakty: http://www.cvanu.sk/…kty/default/

Ako týchto tútorov nájdem ?

Kontakty na tútorov sú na našej webovej stránke. Poradenské centrá: http://www.cvanu.sk/…kty/default/

V akých povolaniach … ?

Môžete získať kvalifikáciu v nasledovných povolaniach: Lektor ďalšieho vzdelávania, Manažér ďalšieho vzdelávania, Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ, Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti FO, Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania. (viac na http://www.cvanu.sk/article-list/?…) Ak sa zaujímate o pracovné činnosti v oblasti remesiel a služieb a o registráciu na tieto modulové vzdelávacie programy, urobte tak cez http://www.registerdv.sk.

Čo sa zmení, keď sa rozhodnem kontaktovať Vás?

Dostanete rady, ktoré Vám umožnia jednoduchú orientáciu na trhu práce a vo vzdelávacích programoch, ktoré Vás zaujímajú. Využijete možnosť bezplatného získania ďalšej kvalifikácie alebo si rozšírite kvalifikáciu v obore, ktorý Vás zaujíma a ktorý sa tak stane zárukou Vašej sebavedomej a profesionálnej istoty na trhu práce. Osvedčením o odbornej spôsobilosti sa Vám tak možno otvoria dvere k práci, akú si zvolíte.