Spolupráca » Zamestnávateľ

Zamestnávatelia

Vaše ciele nás zaujímajú ! Je Vaším cieľom zamestnávať kvalifikovaných zamestnancov bez Vašich veľkých investícií ? ** **Potrebuje aj Vaša firma samostatných a zručných ľudí, ktorí prinášajú do Vášho podnikania zisky ?

Poskytneme Vám možnosť spolupráce pri vytváraní kvalitnej pracovnej sily. Získajte informácie ako si nájsť a zabezpečiť zamestnancov „na mieru“ pre Vaše podnikanie.

Prečo mám Vášmu projektu dôverovať …?

Pretože náš projekt je postavený na činoch a nie sľuboch. V súčasnosti je na trhu vzdelávania vyše 1100 vzdelávacích inštitúcií a akreditovaných je vyše 4000 vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania s rozličným obsahovým zameraním. Ani ten najskúsenejší zamestnávateľ nemá šancu objektívne posúdiť ich kvalitu a úroveň. My vytvárame štandardy a systém, ktorý vychádza z potrieb EU a stane sa tak za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR najzodpovednejším a najúčinnejším nástrojom na uznávanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré jednotlivci a Vaši zamestnanci nadobudli učením a praxou.

Čo sa zmení v mojom podnikaní…?

Veľa. Uznaním úplnej a čiastočnej odbornej spôsobilosti na základe vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, na tvorbe ktorých sa podieľajú samotní zamestnávatelia, sa zmierni Vaša záťaž vyžadujúca si veľa času a finančných prostriedkov. Vznikne mechanizmus, ktorý ste si vytvorili Vy sami v spolupráci s kvalitnými vzdelávacími inštitúciami a školami. Takže i Vy ovplyvňujete nároky na kvalitu. Vaše „nadčasy“ napĺňané dlhým a náročným hľadaním a preverovaním ďalšej a ďalšej pracovnej sily si tak môžete vyplniť efektívnejšou prácou, ktorá Vám prinesie ďalšie nové výzvy. Našou úlohou je nastaviť a spustiť vyžadovanú spoluprácu medzi štátom, zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami. Výsledkom je zosúladenie potrieb trhu práce s ponukou vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania.

Aký mám prístup k informáciám…?

Každý zamestnávateľ má prístup k informáciám na „jednom mieste“ http://www.cvanu.sk/…kty/default/. V poradenských centrách nachádzajúcich sa v každom regióne získate aktuálne informácie o vzdelávacích programoch ďalšieho odborného vzdelávania./link/ Informácie môžete získať aj priamo u nás v NÚCŽV (priamo riadená inštitúcia MŠVVaŠ SR: http://www.cvanu.sk/article/?…, kontakty: http://www.cvanu.sk/…kty/default/. S našou pomocou sa Vaše požiadavky a nároky na zamestnancov môžu preniesť i do Vašej praxe. Stávame sa tak jednotní v uskutočňovaní spoločných cieľov.

Mám veriť tomu, že to všetko je zadarmo…?

Áno, až do roku 2015 je vzdelávanie pre všetkých zamestnaných a ženy na materskej dovolenke zadarmo !(viac na http://www.cvanu.sk/article/?…) Navyše naša pracovná skupina zložená zo zástupcov zamestnávateľov, ministerstiev a inštitúcií vypracuje nástroj na financovanie ďalšieho vzdelávania platný od roku 2016. Uvítame i Vaše skúsenosti a návrhy. Kontakt: http://www.cvanu.sk/…kty/default/