Aktuality » Konferencie

Dňa 8.novembra 2013 o 10:00 hod. sa bude konať v sídle Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave tlačová konferencia. Predmetom tlačovej konferencie bude Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania. O aktuálnom stave a implementácii národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a o spolupráci za účelom rozvoja ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých medzi nasledujúcimi subjektmi / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Odborový zväz KOVO, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz polygrafie na Slovensku, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz spracovateľov dreva SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenskej asociácia malých podnikov, Slovenská živnostenská komora/ predstaviteľov médií informovať riaditeľka ústavu JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková.

Po skončení tlačovej konferencie sa za účasti pána štátneho tajomníka Ministerstva školstva Štefana Chudobu uskutoční krátke pracovné stretnutie s pánom Hansom Peterom Buggermannom, riaditeľom Akadémie Landesakademie Esslingen a jeho kolegyňou Brigittou Hertlein-Puchtovou z Esslingenu z Rakúska. Zástupcovia akadémie a poradcovia pre oblasť celoživotného vzdelávania nás zoznámia s ich plánovanými projektami (duálny systém) ako aj s tými, ktoré sa aktuálne u nich realizujú. Cieľom stretnutia bude rozpracovanie možností podpory a spolupráce v súvislosti s budovaním odborného vzdelávania v zmysle duálneho systému na Slovensku