O projekte

23.4.2014 Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike.


Vzdelávajte sa zadarmo!

Hurbanovský Malý Svet, roč. X, 17.4.2014, str.2


Poradenstvo a centrá – ŠKOLA pre život, TA3, 16.4.2014

Hostia: Zuzana Štrbíková riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Jana Tóthová, odborná garantka aktivity poradenstva pre dospelých.


Chyť sa svojej šance!

Doplň si odbornú kvalifikáciu zadarmo!Doplň si odbornú kvalifikáciu - zdarma!

Chyťte sa svojej šance! Doplňte si Vašu odbornú kvalifikáciu bez finančného zaťaženia!


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI