O projekte

CVANU - to je aj Poradenské centrum pre dospelých v Brezne

CVANU – to je aj Poradenské centrum pre dospelých v Brezne, www.stredoslovaci.sk, 22.7.2015


Poradenské centrum pre dospelých ponúka možnosť rozšíriť si kvalifikáciu

Poradenské centrum pre dospelých ponúka možnosť rozšíriť si kvalifikáciu, www.presov.sk, 22.7.2015


Bezplatná ponuka kurzov

Bezplatná ponuka kurzov, ičko, kultúrno-spoločenský mesačník mesta, 7/2015, str. 26


Poradenské centrum pre dospelých Brezno

Poradenské centrum pre dospelých Brezno, Baločan, roč. XXIII, č.6, jún 2015, str. 2


19.5.2015 Chcete sa vzdelávať? Navštívte Poradenské centrum pre dospelých

Chcete sa vzdelávať? Navštívte Poradenské centrum pre dospelých, MY regionálne noviny Brezno, č.19, 19.5.2015, str.9


Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje konferenciu pod názvom Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod názvom Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. mája 2015 v hoteli Devín v Bratislave.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI