O projekte

Poradenské centrum pre dospelých Brezno

Poradenské centrum pre dospelých Brezno, www.stredoslovaci.sk, 20.3.2015


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, www.oravalive.sk, 7.3.2015


6.3.2015 Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb

Ponúka ho Národný ústav celoživotného vzdelávania v 40 pilotných modulových vzdelávacích programoch. Súčasťou projektu budú aj konferencie, workshopy a semináre. Absolvovať ho môžu všetci dospelí zamestnaní mimo Bratislavského samosprávneho kraja, vo veku od 18 do 64 rokov.


27.2.2015 Dospelí budú mať viac príležitostí na ďalšie vzdelávanie a poradenstvo

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje projekt CVANU (celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti), v ktorom vzniklo 40 modulových vzdelávacích programov v oblasti priemyslu, remesiel a služieb. Súbežne vznikli aj špecifické programy, v ktorých sa v týchto dňoch začína overovať odborná spôsobilosť absolventov.


9.12.2014 Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci(rozšírená tlačová správa)

Dňa 8. decembra 2014 sa v Národnom ústave celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave konalo v poradí tretie stretnutie členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania.


Poradenské centrum pre dospelých v Spišskej Novej Vsi

Poradenské centrum pre dospelých v Spišskej Novej Vsi, www.spisskanovaves.eu, 8.12.2014


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI