O projekte

4.12.2014 Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci

Vecný zámer zákona o ďalšom vzdelávaní z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude predmetom rokovania strán Memoranda, ktoré sa uskutoční v pondelok, 8. decembra 2014 od 15.00 do 16.30 hod. v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava.Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, www.trebisoviny.sk, 2.12.2014Leták

Leták, ičko – Kultúrno-spoločenský mesačník mesta, 12/2014, str. 27


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

www.stredoslovaci.sk, december 2014


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI