O projekte

Získaj, doplň, zmeň si odbornú kvalifikáciu

www.rimavskasobota.sk, november 2014


Vzdelávajte sa!

CASTRUM NOVUM, XXIV roč., č. 46, 20.11.2014, str. 6


Poradenské centrum pre dospelých Brezno

Baločan, roč. XXII, č.11, november 2014, str. 7


27.10.2014 Chuť na zmenu

Národný ústav celoživotného vzdelávania, október 2014


27.10.2014 Hľadáte spôsob ako zmeniť svoj život?

Národný ústav celoživotného vzdelávania, október 2014 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI