O projekte

Rozvoj systému poradenstva pre dospelých

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, roč. 3, č. 5, júl 2014, str. 79


Poradenské centrum pre dospelých

Copus, č.1/2014, júl 2014, str. 6


Celoživotné vzdelávanie a poradenstvo

Relácia Focus práca, RTVS, 30.6.2014Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste

Ľubovniansko, roč.18, č.24, 13.jún 2014, str. 6


ZÍSKAJ, DOPLŇ, ZMEŇ SI ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU!

Revúcke listy, 22 roč., č. 10, 12.6.2014, str. 4


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI