O projekte

ZÍSKAJ, DOPLŇ, ZMEŇ si odbornú kvalifikáciu

Hnúšťanský hlas, roč. 10, č. 6, jún/2014, str. 10


Poradenské centrum pre dospelých Rožňava

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“. Zámerom projektu je zvýšiť záujem a účasť dospelých osôb na ďalšom vzdelávaní, ale aj samotné vytvorenie a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých v kontexte celoživotného poradenstva a celoživotného vzdelávania jednotlivcov.


Drevospracujúci priemysel – ŠKOLA pre život, TA3, 21.5.2014

Hosť: Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR


Poradenské centrum pre dospelých Zvolen

Mestské noviny Žiar nad Hronom, roč. IX, č. 10, 20. máj 2014, str. 9


Vzdelávajte sa zadarmo

Delta, roč. XI, č.20, 12.5.2014, maďarský jazyk


Téma strojárskeho priemyslu – ŠKOLA pre život, TA3, 7.5.2014

Hosť: Juraj Borgula, Zväz strojárskeho priemyslu


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI