O projekte

Vzdelávajte sa zadarmo!

Delta, č. 19, 5.5.2014K možnostiam doplnenia kvalifikácie

Živnostenské noviny, roč. 15, č.4-5, apríl – máj 2014, str. 4


Získaj, doplň, zmeň si odbornú kvalifikáciu

„Národný projekt: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.“


Rezort školstva monitoruje kvalitu vzdelávacích inštitúcií

Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania robí prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Okrem toho sa chystá medzi podnikateľmi zmonitorovať, čo by mali vedieť ich zamestnanci.


Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI