O projekte - Napísali o nás

Vzdelávajte sa zadarmo!

Hurbanovský Malý Svet, roč. X, 17.4.2014, str.2


Poradenstvo a centrá – ŠKOLA pre život, TA3, 16.4.2014

Hostia: Zuzana Štrbíková riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Jana Tóthová, odborná garantka aktivity poradenstva pre dospelých.


Chyť sa svojej šance!

Doplň si odbornú kvalifikáciu zadarmo!Doplň si odbornú kvalifikáciu - zdarma!

Chyťte sa svojej šance! Doplňte si Vašu odbornú kvalifikáciu bez finančného zaťaženia!


Perspektíva stavebného priemyslu – ŠKOLA pre život, TA3, 2.4.2014

Hosť: Zsolt Lukáč / Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI