O projekte - Napísali o nás

Úspechy poradenského centra pre dospelých klientov

Naše novinky, roč. 14-15/2014, 7.8.2014, str. 7Poradenské centrum pre dospelých a jeho poslanie

Rodný môj kraj - Župný magazín, č. 10/2014, 4.8.2014, str. 6
Rozvoj systému poradenstva pre dospelých

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, roč. 3, č. 5, júl 2014, str. 79


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI