O projekte - Napísali o nás - Tlačové správy

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje konferenciu pod názvom Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Národný ústav celoživotného vzdelávania organizuje medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod názvom Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 19. mája 2015 v hoteli Devín v Bratislave.


6.3.2015 Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb

Ponúka ho Národný ústav celoživotného vzdelávania v 40 pilotných modulových vzdelávacích programoch. Súčasťou projektu budú aj konferencie, workshopy a semináre. Absolvovať ho môžu všetci dospelí zamestnaní mimo Bratislavského samosprávneho kraja, vo veku od 18 do 64 rokov.


27.2.2015 Dospelí budú mať viac príležitostí na ďalšie vzdelávanie a poradenstvo

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje projekt CVANU (celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti), v ktorom vzniklo 40 modulových vzdelávacích programov v oblasti priemyslu, remesiel a služieb. Súbežne vznikli aj špecifické programy, v ktorých sa v týchto dňoch začína overovať odborná spôsobilosť absolventov.


9.12.2014 Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci(rozšírená tlačová správa)

Dňa 8. decembra 2014 sa v Národnom ústave celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave konalo v poradí tretie stretnutie členov Memoranda o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania.


4.12.2014 Rozvoj ďalšieho vzdelávania za podpory Memoranda o spolupráci

Vecný zámer zákona o ďalšom vzdelávaní z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude predmetom rokovania strán Memoranda, ktoré sa uskutoční v pondelok, 8. decembra 2014 od 15.00 do 16.30 hod. v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava.


23.4.2014 Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI