O projekte - Napísali o nás - Tlačové správy

Tlačová konferencia

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) usporiada tlačovú besedu, ktorá sa bude konať dňa 8.novembra 2013 o 10:00 hod v sídle ústavu na Tomášikovej 4 v Bratislave.


Úvodná konferencia národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR organizuje v dňoch 5. – 6. novembra 2013 v hoteli SOREA Regia Bratislava konferenciu s názvom Vzdelaním a poradenstvom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.


Akreditácia 44 vzdelávacích programov pre celoživotné vzdelávanie dospelých

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie, akreditovala, na základe žiadosti podanej Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), štyridsaťštyri vzdelávacích programov zameraných na získanie odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí na nadobudnutie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie.


Vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súčasnej dobe implementuje národný projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania. Jednou z ústredných aktivít je rozvoj systému poradenstva pre dospelých. V rámci nej od apríla vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých na území celého Slovenska s výnimkou bratislavského kraja.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI