O projekte - Napísali o nás - V médiach

Zapojenie a funkcia SOŠ – ŠKOLA pre život, TA3, 18.12.2013

Hostia: 1) Štefan Chudoba/ štátny tajomník ministerstva školstva 2) Ondrej Holienčik/ riaditeľ SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto 3) Zuzana Štrbíková/ riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania.


Ďalšie vzdelávanie – ŠKOLA pre život, TA3, 11.12.2013

Hostia: Zuzana Štrbíková, riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Juraj Borgula, Zväz strojárskeho priemyslu.


Novootvorené poradenské centrum pre dospelých v Prešove

Dnes sa na radnici uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) s primátorom mesta Prešov. Nosnou témou stretnutia bolo predstavenie Národného projektu s názvom Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a otvorenie Poradenského centra NÚCŽV v Prešove.


UK bude spolupracovať na ďalšom vzdelávaní

Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCV) a Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie (SACV) dnes na pôde UK podpísali memorandum o spolupráci pri rozvoji ďaľšieho vzdelávania. Cieľom memoranda je zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a nárast povedomia dospelých a zamestnávateľov o potrebe ďalšieho vzdelávania.


Slováci si môžu prehĺbiť vzdelanie, pomôže im to v praxi

Päťtisíc ľudí na celom Slovensku si bude môcť prehĺbiť vzdelanie či zmeniť svoju kvalifikáciu, aby sa ľahšie zamestnali vo svojom regióne.


Štát chce preškoliť a doplniť vzdelanie 5000 zamestnancom

Štát plánuje poskytnúť doplňujúce vzdelanie či rekvalifikačné kurzy 5000 pracujúcim Slovákom.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI