O projekte - Napísali o nás - V médiach

Poradenské centrum pre dospelých ponúka možnosť rozšíriť si kvalifikáciu

Poradenské centrum pre dospelých ponúka možnosť rozšíriť si kvalifikáciu, www.presov.sk, 22.7.2015


Poradenské centrum pre dospelých Brezno

Poradenské centrum pre dospelých Brezno, www.stredoslovaci.sk, 20.3.2015


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, www.oravalive.sk, 7.3.2015


Poradenské centrum pre dospelých v Spišskej Novej Vsi

Poradenské centrum pre dospelých v Spišskej Novej Vsi, www.spisskanovaves.eu, 8.12.2014


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, www.trebisoviny.sk, 2.12.2014 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI