O projekte - Napísali o nás - V médiach

Celoživotné vzdelávanie a poradenstvo

Relácia Focus práca, RTVS, 30.6.2014Poradenské centrum pre dospelých Rožňava

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“. Zámerom projektu je zvýšiť záujem a účasť dospelých osôb na ďalšom vzdelávaní, ale aj samotné vytvorenie a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých v kontexte celoživotného poradenstva a celoživotného vzdelávania jednotlivcov.


Drevospracujúci priemysel – ŠKOLA pre život, TA3, 21.5.2014

Hosť: Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR


Téma strojárskeho priemyslu – ŠKOLA pre život, TA3, 7.5.2014

Hosť: Juraj Borgula, Zväz strojárskeho priemyslu


Získaj, doplň, zmeň si odbornú kvalifikáciu

„Národný projekt: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.“


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI