O projekte - Napísali o nás - V médiach

Doplňte si odbornú kvalifikáciu

CHYŤTE SA SVOJEJ ŠANCE! DOPLŇTE SI ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU ZADARMO!


Celoživotné vzdelávanie

Chcete sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoju kvalifikáciu? Poradenské centrum pre dospelých je tu pre Vás!


Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste

Národný ústav celoživotného vzdelávania ako inštitúcia poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje národný projekt s názvom „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“.


Vzdelávanie a kariérny rast – ŠKOLA pre život, TA3, 19.3.2014

Hostia: Emil Machyna / predseda OZ KOVO a Zuzana Štrbíková / riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania.


Uznávanie kvalifikácie – ŠKOLA pre život, TA3, 5.3.2014

Hostia: Katarína Babulíková / garantka Projektu ďalšieho vzdelávania a Eva Brázdilová / projektová manažérka.


V Košiciach poskytujú bezplatné kariérne poradenstvo a vzdelávacie programy

V Košiciach vzniklo Poradenské centrum pre dospelých v budove Miestneho úradu - Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici č.7. Každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 hod. klientom poskytujú odborné poradenstvo.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI