O projekte - Napísali o nás - V médiach

Poradenské centrum pre dospelých v Rožňave a jeho ponuka

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“.


Vzdelávanie dospelých

Reportáž TV Mistral, 27.2.2014


Kvalifikovaná pracovná sila - ŠKOLA pre život, TA3, 19.2.2014

Hostia: Ján Lešinský / odborný garant Národného projektu NÚCŽV.


Poradenské centrum pre dospelých

Novootvorené Poradenské centrum pre dospelých v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, ktoré ponúka bezplatné poradenské služby.Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste

Národný ústav celoživotného vzdelávania prostredníctvom národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce zriadil po celom Slovensku 25 poradenských centier pre dospelých, v ktorých poskytujú ďalšie odborné vzdelávanie a kariérové poradenstvo pre dospelých BEZPLATNE.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI