O projekte - Napísali o nás - V médiach


Bezplatné kariérne poradenstvo a vzdelávacie programy

V Košiciach poskytujú bezplatné kariérne poradenstvo a vzdelávacie programy. Poradenské centrá pre dospelých pomáhajú zamestnaným zabezpečiť si lepšie kariérne uplatnenie.


Vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých

TV Reduta, Spišská Nová Ves, 5.2.2014


Poradenské centrum

Ste zamestnaní a chcete si zvýšiť svoju kvalifikáciu? Alebo sa chcete ďalším vzdelaním poistiť do budúcnosti? Pomôže Vám spišskonovoveské poradenské centrum. Je jedno z 25 centier na Slovensku, ktoré vznikli v rámci národného projektu zameraného na ďalšie vzdelávanie dospelých.


O monitorovaní potrieb – ŠKOLA pre život, TA3, 5.2.2014

Michal Páleník / riaditeľ Inštitútu zamestnanosti a Zoltán Gzurász / Národný ústav celoživotného vzdelávania. 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI