O projekte - Napísali o nás - V médiach


Poradenské centrum pre dospelých v Rožňave a jeho ponuka

Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“.


O lektoroch a manažéroch – ŠKOLA pre život, TA3, 29.1.2014

Hostia: Tatiana Lesayová/ koordinátorka vzdelávania, NÚCŽV a Erik Selecký/ vedúci centra ďalšieho vzdelávania, TU Zvolen.


Projekt ďalšieho vzdelávania

Národný ústav celoživotného vzdelávania spustil Národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých, ktorý má byť nástrojom lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.Poradenstvo pre dospelých – ŠKOLA pre život, TA3, 15.1.2014

Hostia: Jana Tolthová, odborná garantka poradenstva pre dospelých, a Juraj Petrík, tútor poradenského centra pre dospelých v Prešove.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI