O projekte - Napísali o nás - Články

Poradenské centrum pre dospelých Brezno

Baločan, roč. XXII, č.11, november 2014, str. 7


27.10.2014 Chuť na zmenu

Národný ústav celoživotného vzdelávania, október 2014


27.10.2014 Hľadáte spôsob ako zmeniť svoj život?

Národný ústav celoživotného vzdelávania, október 2014


Úspechy poradenského centra pre dospelých klientov

Naše novinky, roč. 14-15/2014, 7.8.2014, str. 7Poradenské centrum pre dospelých a jeho poslanie

Rodný môj kraj - Župný magazín, č. 10/2014, 4.8.2014, str. 6


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI