O projekte - Napísali o nás - Články

Rozvoj systému poradenstva pre dospelých

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, roč. 3, č. 5, júl 2014, str. 79


Poradenské centrum pre dospelých

Copus, č.1/2014, júl 2014, str. 6


Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste

Ľubovniansko, roč.18, č.24, 13.jún 2014, str. 6


ZÍSKAJ, DOPLŇ, ZMEŇ SI ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU!

Revúcke listy, 22 roč., č. 10, 12.6.2014, str. 4


ZÍSKAJ, DOPLŇ, ZMEŇ si odbornú kvalifikáciu

Hnúšťanský hlas, roč. 10, č. 6, jún/2014, str. 10


Poradenské centrum pre dospelých Zvolen

Mestské noviny Žiar nad Hronom, roč. IX, č. 10, 20. máj 2014, str. 9


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI