O projekte - Napísali o nás - Články

Vzdelávajte sa zadarmo

Delta, roč. XI, č.20, 12.5.2014, maďarský jazyk


Vzdelávajte sa zadarmo!

Delta, č. 19, 5.5.2014K možnostiam doplnenia kvalifikácie

Živnostenské noviny, roč. 15, č.4-5, apríl – máj 2014, str. 4


Vzdelávajte sa zadarmo!

Hurbanovský Malý Svet, roč. X, 17.4.2014, str.2


Chyť sa svojej šance!

Doplň si odbornú kvalifikáciu zadarmo!


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI