O projekte - Napísali o nás - Články


Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste

Podduklianske novinky, roč.13, č.14/14, 31.marca 2014, str. 9


Bezplatné kurzy pre dospelých ľudí

Noviny Mesto Svit, roč. XIII, č. 3, 12.3.2014, str. 5


Bezplatné kurzy pre dospelých

Noviny Poprad, roč. XXV, č.9, 5.3.2014, str. 5


Prídťe sa vzdelávať. Bezplatne.

KVAPKA, roč. XVII, č.1, marec 2014, str. 8


Poradenské centrum pre dospelých, Brezno

Braväčan, roč. IV, č.1, marec 2014, str. 5


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI