O projekte - Napísali o nás - Články

Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste

Mesačník mesta Liptovský hrádok, roč. XXII, marec 2014, str.5Poradenské centrum pre dospelých

ičko – Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves, 2/2014, str. 5Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Spravodajca mesta Sabinov, roč. XXXVII, február 2014, str. 6


Čo prinesie prepojenie Národného kvalifikačného rámca s európskym pre vašu kariéru?

Prečo by sa ľudia mali zaujímať o Európsky kvalifikačný rámec?

V súčasnosti rastie potreba trhu práce po kvalifikovanej pracovnej sile. Ukazuje sa, že v modernej a dynamickej dobe, v ktorej žijeme, si nevystačíme len s dosiahnutou úrovňou formálneho vzdelania.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI