O projekte - Napísali o nás - Články

V Košiciach poskytujú bezplatné kariérne poradenstvo a vzdelávacie programy

Šačanské Novinečky, roč.XII, č.1/2014, január-február 2014, str. 6


Bezplatné poradenstvo a vzdelávanie

Prešovský magazín, roč.58, č.1-2, január-február 2014, str.9


Bezplatné kurzy pre dospelých ľudí

Noviny Kežmarok, 29.1.2014, č.2, str.16


Poradenské služby

Michalovčan, roč.XXV, č.2, 24.1.2014, str.3



Poradenské centrá pomáhajú v rôznych kútoch Slovenska

Národný ústav celoživotného vzdelávania v súčasnosti implementuje projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania. V rámci tohto projektu vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých, ktoré poskytujú poradenstvo pre získanie, prípadne rozšírenie kvalifikácie alebo kariérny rast.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI