Aktivity

Aktivity národného projektu

Aktivity národného projektu sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré budú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.


Aktivita 1.1: Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania – charakteristika

Budú popísané štandardy a pripravené a poskytnuté vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania pre lektorov ďalšieho vzdelávania...


Aktivita 1.2: Rozvoj systému poradenstva pre dospelých – charakteristika

Budú popísané štandardy a vytvorený a poskytnutý vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pre poradcov pre poradenstvo pre dospelých...


Aktivita 1.3: Podporné nástroje pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých – charakteristika

Bude spustená kampaň na zabezpečenie informovanosti jednotlivcov o aktivitách v projekte, o vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, o možnostiach, ktoré majú, aby sa mohli do vzdelávacieho procesu ďalšieho vzdelávania zapojiť, o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa...


Aktivity a príspevok aktivít k výsledku

Aktivity národného projektu sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré budú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.


 
 

AKO SPOLUPRACOVAŤ

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

ZAMESTNÁVATELIA

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ – JEDNOTLIVCI